What is green electronics?

Vihreä elektroniikka on edelleen lapsenkengissä, kun samaan aikaan vastuullisuus on kasvanut valtavaksi megatrendiksi ja edellytykseksi kaikenlaisille yrityksille. Elektroniikan parissa taas olemme tottuneet suunniteltuun vanhenemiseen, mikä tekee uusista laitteista nopeasti vanhentuneita ja korvattavia. 

Vielä aiemmin kestävän kehityksen ottaminen huomioon tuotannon eri osa-alueilla saattoi riittää vihreästä elektroniikasta puhumiseen, mutta ei enää. Nykyään vihreä elektroniikka voi tarjota jo huomattavasti enemmän niin yritykselle kuin asiakkaille ja ympäristölle. Kun vaatimukset kasvavat, tulokset alkavat todella näkyä.


Mitä voidaan pitää vihreänä elektroniikkana?

Perinteisesti vihreä elektroniikka on tarkoittanut tuotteita, jotka on valmistettu ympäristö huomioiden vastuullisemmista materiaaleista.

Yleisesti käytössä olleet myrkylliset ja säteilyä aiheuttavat materiaalit korvataan ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, vaikka ne olisivat alkuperäisiä kalliimpia. Kierrätysmateriaalit ja biohajoavat vaihtoehdot ovat merkittävässä roolissa. Mitä enemmän vaihtoehtoja on saatavilla, sitä paremmaksi vihreä elektroniikka kehittyy. 

 Toinen tärkeä osa vihreämmän elektroniikan kehittämisessä on energiankulutuksen ja CO2-päästöjen vähentäminen koko tuotantoprosessin ajan, aina materiaalien keräämisestä niiden kuljetukseen kauppoihin. Paikallinen tuotanto kasvattaa täten merkitystään. Kun logistiikka on lähellä, kuljetuspäästöt vähenevät automaattisesti, kunhan kuljetus onnistuu ilman ylimääräisiä kiertoteitä ja vähiten saastuttavalla kuljetusmuodolla. Jälleen se voi maksaa aiempaa enemmän, mutta se saa myös tukea kuluttajien puolelta, jotka haluavat tukea lähituotantoa ja saada tarkempaa tietoa tuotteiden alkuperästä.

 Tuotannon sijainti kertoo myös paljon yrityksestä ja sen arvoista sisältäpäin. Pitkällä tähtäimellä lähituotanto ja paikallisen työvoiman tukeminen voi itse asiassa osoittautua kannattavammaksi, vaikka alussa tuotantokulut olisivat suuremmat kuin esimerkiksi Aasiassa valmistaessa.

 

Entä uusi vihreä elektroniikka? Mitä muuta voitaisiin vielä tehdä?

 Yrityksen ja sen tuotteiden vastuullisuutta ei mitata vain tuotannossa. Se on ilman muuta tärkeä alku ja vähin mitä voidaan tehdä. Mutta tässä ajassa ja tilanteessa tarvitsemme enemmän. Tarvitsemme panostusta tuotteiden kokonaiselinkaareen, emme vain sen valmistukseen. 

Luonnonvarojen kuluttaminen ja niiden liikakäyttö kuormittaa ympäristöä ja aiheuttaa alalle pulaa raaka-aineista. Tuotteet on saatava kestämään pelkkää käyttöikää pidempään.

Jokainen elektroniikkatuote valmistetaan ja kootaan lukuisista eri materiaaleista, aina metalleista muoveihin, luonnonmateriaaleihin ja elintärkeisiin komponentteihin. Jokainen käytetty osa vähentää kyseisen materiaalin saatavuutta. Energiakriisin ja raaka-aineiden heikon saatavuuden keskellä suurta osaa materiaaleista ja komponenteista ei ole ollut saatavilla, millä on ollut merkittävä vaikutus sekä pienten että suurten yritysten tuotekehitykseen. Nuo samat materiaalit ja komponentit voitaisiin vielä käyttää uudelleen pienten muutosten avulla. 

Ensinnäkin se vaatisi asennemuutosta. Halua kehittää tuotteita, jotka kestävät pidempään ja joille tarjotaan teknistä tukea sekä huoltoon että päivityksiin. Elektroniikkalaite, kuten tabletti, on tyypillinen rajatun elinkaaren tuote, sillä tietyn ajan jälkeen sille ei enää tarjota päivityksiä vaikka laite itsessään toimisi vielä hyvin. Asiakas pakotetaan täten hankkimaan uusi, ja vaikka hän samalla palauttaisi vanhan laitteensa tai veisi sen kierrätyspisteeseen asianmukaisesti, sille tai sen osille ei oikeastaan ole enää käyttöä. 

 

Valintana korjattavuus

Asiakkaat haluavat tuotteidensa kestävän pidempään. On rasittavaa joutua jatkuvasti etsimään uutta puhelinta tai tietokonetta, kun vanhaan on jo ehtinyt tottua. Innostus uudesta tuotteesta myös haihtuu nopeasti, minkä vuoksi uutuudenviehätys ei kanna kovin pitkälle. Pitkäikäisille ja korjattaville tuotteille on maailmanlaajuista kysyntää, mutta niitä ei juuri ole saatavilla. Se on tavallaan myös ymmärrettävää, sillä mihin tuotekehitys tähtäisi jos ei uusien tuotteiden myymiseen? Voisiko silti suuremmat myyntivoitot vaihtaa pitkäaikaiseen palveluun, sitoutumiseen ja vastuulliseen kuluttamiseen? Asiakkaille tarjottu mahdollisuus korjauttaa laitteensa avaa mahdollisuudet täysin uusille markkinoille. 

Päivitykset, oheistarvikkeet ja lisävarusteet tuovat osansa tuotekehitykseen ja myynteihin, ja lisäävät samalla alkuperäisen tuotteen arvoa sekä tukea sen ostavalle asiakkaalle. Pitkäikäinen tuote mahdollistaa ostokseen sitoutumisen ja fiksun kuluttamisen, kun tuotteen tietää kestävän pitkän aikaa. Merkityksellinen tuote myös lisää halua panostaa sen ylläpitoon, varusteluun ja parempaan huolenpitoon, mikä vähentää tarvetta hankkia täysin uusi laite kausittain tai aina kun uusin malli olisi saatavilla. 


Panostaminen aikaan käytön jälkeen 

Typillisesti elektroniikkalaitteet kootaan niin, ettei niitä ole mahdollista purkaa uudelleen osiin. Ei täysin, sillä sen seikan huomioiminen vaatii valmistajalta suurempaa vaivannäköä ja täten kasvattaa valmistuskuluja. Kaikkia osia ja materiaaleja ei voida erottaa, mikä tekee oikeaoppisesta kierrättämisestä vaikeampaa. 

Kuluttajilla on tärkeä rooli kierrätyksessä. Kun vanhoista laitteista hankkiutuu eroon on tärkeää varmistaa, että ne käsitellään asianmukaisessa kierrätyspisteessä eikä vain heitetä pois muide roskien mukana. Viralliset kierrätyspisteet voivat myös hyötyä vanhoista laitteista ja kierrättää materiaaleja.

Suurin osa vanhoista laitteista murskataan ja käsitellään edelleen raaka-aineeksi teollisuuden käyttöön, mutta kun materiaalit ovat sekoittuneet toisiinsa eikä niitä saada irrotettua, täydellistä uusiokäyttöä ei päästä hyödyntämään. Mekaaninen erottelu on myös työläämpää ja kuluttaa enemmän energiaa. 

Lue täältä mitä kierrätykseen viedyille laitteille tapahtuu. 

Mitä jos laitteet valmistettaisiin alusta asti täysin purettaviksi? Jos laitteet voisi purkaa osiin 100%:sti, niiden eri osat ja materiaalit olisivat uudelleen käytettävissä. Monta käsittelyn vaihetta jäisi väliin ja materiaaleja olisi paremmin saatavilla. Kierrätysmateriaaleja olisi laajalti tarjolla ja myös käytössä, mikä parantaisi niiden käytön mahdollisuuksia eri yrityksille. 


Oikeus korjauttaa - aloite

EU:n tavoitteena on saavuttaa kiertotalous vuoteen 2050 mennessä Euroopan vihreän sopimuksen puitteissa, joka on EU:n tiekartta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Oikeus korjata - aloite on sopimuksen keskeisessä osassa. Aloite käsittelee lukuisia vihreälle elektroniikalle olennaisia seikkoja, kuten kierrätystä, korjaamista ja uusiokäyttöä, ja sen tavoitteena on tehdä vanhojen laitteiden korjaamisesta kannattavampaa kuin uusien ostamisesta. 

Oikeus korjauttaa - aloite on saanut jo paljon tukea, sillä suurin osa eurooppalaisista toivoisi laitteidensa olevan korjattavissa sen sijaan, että joutuvat aina hankkimaan uusia. Kuitenkin palveluiden puute ja suuremmat kulut ovat edelleen esteenä. Suunniteltu vanheneminen on myös tukkeena, sillä jopa ne osat jotka olisivat korjattavissa tai vaihdettavissa, on mahdotonta irrottaa laitteesta ilman sen rikkomista. 

Oikeus korjauttaa - aloite tavoittelee keinoja toteuttaa monipuolisempaa kiertotaloutta ja  parantaa ympäristön hyvinvointia vähentämällä ylimääräisten resurssien käyttöä, kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta.

Se eroaa suuresti nykyisestä mallista, jossa EU-kuluttajilla on oikeus korjata vialliset tuotteet, mutta vain, jos vika ilmenee toimitushetkellä ja lakisääteisen takuun tai takuuajan kuluessa, joka useimmissa EU-maissa on kaksi vuotta.

Oikeus korjata tarjoaa etuja sekä asiakkaalle että myyjälle. Ehdotus sisältää keinoja aina tarjotuista bonuksista, ilmaisesta korjauksesta ja huollosta sekä pidennetystä takuusta. Se vaatii yrityksiltä uusien asioiden huomioimista tuotteiden valmistuksessa, ja palkitsee asiakkaat vihreiden päätösten tekemisestä. Myyjille aloite tekee vastuullisemmasta valmistuksesta helpommin toteutettavaa.

 

Tiimityötä onnistumisen eteen

Jotta vihreää elektroniikkaa saisi laajemmin saataville ja käyttöön, tarvitaan tiimityötä. Yritysten ei vain tarvitse kehittää ja tarjota vastuullisempia laitteita, vaan asiakkaiden on myös ostettava niitä. Oston jälkeen ihmisten on oltava selvillä kuinka huoltaa ja kierrättää tuotteita oikeaoppisesti. 

Kuluttajat luovat kysynnän, mutta sen lisäksi tarvitaan myös ohjenuoraa valtion tasolta. Säädöksiä, mandaatteja ja tukea, joka kannustaa yrityksiä kehittämään vihreämpiä vaihtoehtoja ja tuo ne helpommin kuluttajien saataville.

Yhteistyöllä jokainen voi osaltaan edistää vihreämmän elektroniikan kehitystä ja käyttöä, sekä edistää puhtaampaa ja turvallisempaa ympäristöä meille kaikille.