Picture saying

Pienyrityksenä olemme pystyneet rakentamaan toimintamme kestävälle pohjalle alusta asti, ja tavoitteenamme on löytää yhä uusia ratkaisuja tukemaan tuotteidemme ja toimintamme ympäristöystävällisyyttä. Koska olemme voineet alusta asti lähteä toiminnassamme liikkeelle kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, panostamme lukuisiin  SDG tavoitteisiin päivittäisessä toiminnassamme. On olennaista, että yrityksenä voimme kehittää toimintaamme ympäristö- ja yhteiskunta-arvonsa säilyttävien käytäntöjen kautta.

Toiminnan kehittäminen vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti on ainoa keino saavuttaa toimiva ja tuottoisa yritys. Kaiken kokoiset yritykset kykenevät osallistumaan, sillä tehtävää on vielä paljon ja SDG tavoitteiden kokonaisuudessa jokainen teko on tärkeä. 

 

Olemme hyvä paikka tehdä töitä

Meillä on hyvä paikka tehdä töitä. Koska töitä tehdään suurin osa viikosta, sillä on valtava merkitys. MyNollalla voimme nauttia työskentelystä ja luottaa siihen, että työolosuhteet ovat hyvät. SDG 3 - Terveyttä ja hyvinvointia  sekä   SDG 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua  näkyvät esimerkiksi tavassa sallia jokaisen valita oma työnteon paikka ja aika.

Meillä on pieni toimistotila Otaniemessä, Espoossa, ja työntekijät saavat työskennellä siellä niin paljon kuin haluavat. Me uskomme joustavuuteen ja työn sekä muun elämän sujuvaan yhdistämiseen, minkä vuoksi jokainen meistä työskentelee myös etänä kotoaan sellaisena aikana, mikä itselle sopii. Näin ajan saaminen myös liikunnalle, perheelle ja ystäville on helpompaa ja parantaa omaa hyvinvointia. Me pidämme toisistamme huolta ja ylläpidämme positiivista ilmapiiriä työpaikalla. Lisäksi ihmisten työskennellessä kotona tarve toimiston lämmitykselle, varustamiselle ja valaisemiselle vähenee, kuten myös tarve ajaa sinne autolla. 

Suomen talous perustuu vientiin, minkä vuoksi globalisaatiolla on valtava rooli kokonaiskuvassa. Monille se tarkoittaa töiden ottamista ulkomailta ja paikallisen työn korvaamista Kiina-ilmiön seurauksena, mutta todellisuudessa, globalisaatio luo lisää mahdollisuuksia. 

Meille Suomessa se tarkoittaa esimerkiksi edullisempaa elektroniikkaa, mutta yleisesti ottaen globaalisaatio on nostanut lähes miljardi ihmistä absoluuttisesta köyhyydestä viime vuosikymmenien aikana. Suomessa kannattava vienti luo uusia työpaikkoja, jotka ovat vahvasti sidoksissa suurten markkinoiden kysyntään, joihin kotimaiset eivät voi yksinään vastata.

Me tuemme kotimaisuutta ja lähituotantoa ja tarjoamme harjoittelumahdollisuuksia eri vaiheen opiskelijoille erilaisten projektien ja tehtävien muodossa. Sijaintimme on meille tärkeä kulttuurillisesti ja logistisesti, jotka ovat myös tärkeitä seikkoja vastuullisuuden kannalta. Suomalaisuus on meille etu kansainvälisessä työssä. Uskomme globaaliin yhteistyöhön ja mahdollisimman laajan tietoisuuden herättämiseen, mikä tarkoittaa yhteistyön hakemista myös omien rajojen ulkopuolelta.   

 

Työmme olemus

SDG 7 - Edullista ja puhdasta energiaa  on yksi seuraavien vuosien päätavoitteistamme. Haluamme tarjota kuluttajille ratkaisuja hyötymään nykyaikaisesta sähkölaitteiden käytöstä ja samalla tuoda markkinoille tuotteita, jotka on valmistettu vastuullisesti ja ympäristöhaitat minimoiden ja jotka voivat auttaa asiakkaita vähentämään sähkönkulutusta. Koska vihreä elektroniikka on vielä suurelta osin kehittyvä ala, vaihtoehtoja ei ole juuri ollut saatavilla. MyNollalla me tiedostamme, että kaikista paikallisin ja vähäpäästöisinkin tuotanto aiheuttaa päästöjä ympäristöön, minkä vuoksi olemme laskeneet jokaisen tuotteen hiilijalanjäljen aina materiaalien valinnasta asti ja kompensoimme päästöt antaaksemme asiakkaille täysin päästökompensoidun tuotteen. 

Tuotekehityksen tueksi kartoitamme tarkasti erilaisten julkitilojen ja kotitalouksien tarpeita vastataksemme asikkaiden tarpeisiin entistä paremmin.

Olemme panostaneet runsaasti ensimmäisen tuotteemme turvallisuusominaisuuksiin ja toiminnallisiin piirteisiin. Vapaaehtoisella lisätestauksella pystymme takaamaan sen toimivuuden ja turvallisuuden osana koti- tai toimistoympäristöä ja tarjoamaan vastuullisesti tuotetun sähkölaitteen käytettäväksi. Koska noudatamme tiukkoja suomalaisia tuotestandardeja, voimme taata, että tuotteemme ovat toimivuudeltaan huippuluokkaa.  

Vaikka vastuullinen elektroniikka on vasta lapsenkengissä, paljon on jo tehtävissä. Voimme tehdä päätöksiä esimerkiksi materiaaleista, valmistuksesta, logistiikasta ja pakkauksesta vastuullisuuden mukaisesti. Varmistamalla, että käytämme vastuullisesti hankittuja materiaaleja ja seuraamalla valmistusprosessia, voimme myös tukea samanhenkisiä yrityksiä heidän matkallaan eteenpäin. Olemme myös halunneet suunnitella tuotteemme korjattaviksi ja kertakäyttöä vastaan, ja opetamme asiakkaitamme kierrättämään vanhan elektroniikkansa oikeaoppisesti. Täten SDG 12 -  Vastuulllista kuluttamista on osana päivittäistä toimintaamme. 

 

Teot ilmaston hyvinvoinnin eteen

Teimme päätöksen valmistaa tuotteemme EU:ssa vähentääksemme tuotannosta aiheutuvia logistisia päästöjä ja voidaksemme paremmin seurata tuotannon eri vaiheita vastuullisuuden takaamiseksi. Yli 80% käyttämistämme komponenteista tulee Euroopasta. Tavoitteemme on pitää tuotteiden ja tuotannon hiilijalanjälki mahdollisimman pienenä. Haluamme tukea kestävää kehitystä, koska uskomme parannuksiin joita voidaan tehdä tämän planeetan hyvinvoinnin eteen.

Samalla haluamme myös panostaa tulevaisuuteen - omaamme sekä yrityksen. Yrityksen rakentaminen muulle kuin vastuulliselle pohjalle on mennyttä, koska kaikki alkaa siitä, että toiminnallinen kestävyys toteutuu pitkällä aikavälillä. Asioista, joissa ympäristö otetaan huomioon ja ilmastonmuutosta torjutaan kuten  SDG 13 - Ilmastoteot  kannustaa. Jos toiminta ei suoranaisesti liity ilmastotoimiin, on mahdollista valita sellainen tapa toimia, josta ei aiheudu turhaa taakkaa ympäristölle. Meille yksilöinä se voi tarkoittaa ihan vain pyöräilyä töihin. Junan valitsemista lentokoneen sijaan. Varmistamalla, että jokainen turhaan päällä oleva laite on sammutettu päivän päätteeksi. Yritystasolla vastuullisuus koostuu vastaavista erikokoisista ja -aiheisista valinnoista.

Kiihtyvä ilmastokriisi on vauhdittanut eri maiden sitoutumista ilmastotoimiin ja yritystoimintaa kiinnittämään entistä enemmän huomiota toimintansa kestävyyteen.

 

Metsistä huolehtiminen

Olen elänyt käytännössä koko ikäni Suomessa ja olen ollut onnekas päästessäni näkemään muita osia maailmasta. Suomessa ilma on vielä melko puhdasta, järvet kirkkaita ja metsät kukoistavia. Joinakin talvina koko maa peittyy valkoiseen lumivaippaan, joinakin ei. Kesät tuntuvat olevan jatkuvasti kuumempia ja kuivempia, ja muutos tapahtuu noepammin kuin koskaan aiemmin. Ja se pelottaa meitä. Itämeren ja sisäjärvien kuntoa seurataan tarkasti ja metsäkato nousee uutisiin. WWF:n mukaan  kaksi kolmasosaa Suomen metsistä on luokiteltu uhanalaisiksi.

Mitä me olisimme ilman metsiämme?

Metsillä on keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden, veden kiertokulun, monipuolisen tuotannon ja ympäristöpalvelujen suojelussa. Kehitysmaiden ihmisille trooppiset metsät ovat myös suojelun, elintarviketurvan ja energian lähde. Metsien häviäminen on äärimmäinen riski terveelle ekosysteemille, sillä se tarvitsee toimiakseen erityisesti merta ja metsiä.

MyNollalla puumateriaali on keskeinen osa tuotteita. Käytämme tuotteissa ainoastaan vastuullisesti hankittua luonnonpuuta EU:sta ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa. Koska tuotannosta aiheutuu aina päästöjä ympäristöön, meille on ollut myös tärkeää kompensoida tuotannosta aiheutuvat päästöt.  SDG 15 - Elämää maassa  keskittyy säästämään luonnonvaroja. Metsien kestävä hoito ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen suojelee paitsi ympäristöämme ja sen lajeja, myös meitä ihmisiä. Siksi etsimme jatkuvasti kestävämpiä materiaaleja ja kierrätysvaihtoehtoja, joita voimme käyttää omissa tuotteissamme.

Siinä ohessa olemme suunnitelleet tuotteemme täysin purettaviksi ja kierrätettäviksi. Ne voidaan myös korjata, mikä vähentää tarvetta ostaa kokonaan uusia tuotteita ja samalla pidentää myös materiaalien elinkaarta.

 

Yhdessä kohti parempaa

Me voimme kaikki tehdä osamme ympäristön hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen torjumisen eteen. Mutta voimme tehdä vielä enemmän yhteistyön kautta.  SDG 17 - Yhteistyö ja kumppanuus  rohkaisee meitä ryhtymään maailmanlaajuiseen yhteistyöhön saavuttaaksemme kaikille yhteiset tavoitteet. Etenkin viimeiset pari vuotta koronan aikana on opettanut meille, että yhteyksiä ja kommunikaatiota on mahdollista ylläpitää myös ilman kontaktia kasvotusten, mikä tukee näitä tavoitteita edelleen. 

Viime vuosina termi "Think global, Act local" on toistunut eri puolilla maailmaa. Idean takana on ajatus, että maailmanlaajuisen kasvun olennaisena osana on brändin yhtenäisyys globaalisti ja samalla vahva paikallinen läsnäolo kohdeyleisöä ja heidän tarpeitaan varten. Keskittymällä lähiympäristöön, pienet teot voivat kasvaa suuriksi ja johtaa positiiviseen muutokseen alueella - alkaen omasta toimistosta, lähialueesta ja johtaen viimein koko yhteisöön ja jopa maahan. 

Olemme ottaneet yhteyttä lukuisiin yrityksiin, joiden on ollut mahdollista toimittaa materiaaleja, palvelua ja ratkaisuja auttamaan meitä eteenpäin. Olemme myös osa A Gridiä, startup yhteisöä Otaniemen kampuksen sydämessä. Se tarjoaa yliopiston kansainvälisen resurssien, opiskelijoiden, tutkimuksen ja infrastruktuurin kaikkien käyttöön ja luovat luovuuden, innovaation ja yhdessä tekemisen ilmapiirin.

Koronatilanteen vuoksi asiat hidastuivat hetkeksi, mutta asioiden vilkastuessa tapahtuu paljon ja yhteistyö kukoistaa enemmän kuin koskaan ennen. Jos pandemiassa voi nähdä jotain hyvää, niin ainakin olemme kaikki oppineet erilaisia ​​tapoja kommunikoida ja luoda kontakteja ilman kasvottain ​​tapaamista. Yhteistyön arvo nähdään ja yhteyksiä arvostetaan. Kollegoina noudatamme samoja periaatteita ja yhdistämme vahvuutemme ollaksemme parempia kaikilla osa-alueilla.

Kumppanuudet ovat enemmän kuin osiensa summa, ja monia kykyjä on vielä löytämättä. Me lähestymme toimialaamme avoimin mielin ja kuuntelemme, jatkamme oppimista kokeneemmilta ja jaamme muille mitä voimme ollaksemme avuksi. Sillä tavalla uskomme voivamme rakentaa vastuullisen pohjan omalle toiminnallemme, sekä aidosti tukea kestävää kehitystä ja sen tavoitteita.