Hand holding black design power strip with walnut top sheet - MyNolla Strip black/walnut

Elektroniikka muotoilutuotteena

Jatkojohtojen ja sähkölaitteiden suunnitelu asettaa yleisesti ottaen joitakin suuntaviivoja, joita meidän tulee noudattaa. Koska kyseessä ovat sähkölaitteet, pidämme aina huolta siitä, että tuotteitamme on turvallista käyttää ja pitää esillä kotona. Meidän kohdallamme muotoilu kulkee aina käsi kädessä turvallisuuden ja käytännöllisyyden kanssa. 

Jos se olisi mahdollista, käyttäisimme vain biohajoavia, luonnollisia ja itsestään maatuvia materiaaleja, jotka olisivat lähtöisin uusiutuvista raaka-aineista. Sähkölaitteiden kohdalla näin ei valitettavasti kuitenkaan ole. Kestävän kehityksen periaatteiden seuraaminen on jatkuvasti haastavaa ja pistää meidät kasvokkain tällä hetkellä saatavilla olevien vaihtoehtojen ja resurssien kanssa. 

Näemme tämän hetkiset ongelmat mahdollisuuksina parantaa. Tällä hetkellä voimme valita tekevämme tuotteistamme turvallisia ja käytännöllisiä ja samalla kannustaa ihmisiä panostamaan laatuun ja lähituotantoon, jotka suurelta osin tukevat kestävää kehitystä. Me emme yritä palata ajassa taaksepäin ja viedä pois niitä mukavuuksia, joita saatavilla on, vaan muuttaa niitä kestävämmiksi niin käytön kuin ominaisuuksien puolesta. Täten voimme lisätä kestävyyttä sekä omassa tuotannossamme että asiakkaillamme. 

Olemme suunnitelleet jatkojohdon, joka tekee sähkölaitteiden käyttämisestä helppoa ja sujuvaa, ja ennen kaikkea rohkaisee välttämään turhaa sähkönkulutusta olemassa näkyvillä ja saatavilla milloin vain tarvitsee. Esillä oleminen tekee laitteen sammuttamisesta vaivatonta, ja samalla se tietysti näyttää erityisen hyvältä.

 

Mikä on vastuullista elektroniikkaa?

 

Vastuullisen elektroniikan tuotantoon kuuluu myrkyttömien ja ympäristöystävällisempien materiaalien valinta, tuotantoketjun vastuullisuudesta huolehtiminen ja ratkaisut, jotka tekevät laitteen käyttämisestä vähemmän vahingollisen ympäristölle. Kiertotaloudella on myös merkittävä rooli tuotteiden kierrätyksen, uudelleen käyttämisen ja ympäristöystävällisen hävittämisen kohdalla. EU säätelee ja testaa tarkasti myytäväksi sallittuja materiaaleja, ja meille tuotantopaikan valitseminen EU:n sisältä on ollut tietoinen päätös alusta alkaen. Se antaa meille paremmat mahdollisuudet hallita tuotantoprosessia kokonaisuutena, minimoida kuljetuksia ja tukea lähituotantoa.   

Koska vastuullisuudesta on tulossa kasvavassa määrin tärkeä osa tuotantoa, elektroniikkavalmistajia kehotetaan myös kiinnittämään enemmän huomiota tuotteiden ja tuotantoprosessien kestävyyteen. Meille vastuullisuus on aina ollut keskeinen osa tekemistämme ja syy miksi ylipäätään aloitimme. Elektroniikassa vastuullisuus on kuitenkin vielä hyvin uusi, kehittyvä konsepti, jota haluamme olla edistämässä. 

Uudenlaisena elektroniikkakonseptina näemme tärkeäksi vaikuttaa siellä missä voimme. Siinä, missä tuote itsessään on tietysti merkittävä osa kestävän kehityksen mukaista toimintaa, myös pakkausmateriaalit, kuljetukset ja tuotantoratkaisut ovat merkittävässä roolissa - ja niihin voimme suoralta kädeltä vaikuttaa. Valitsemalla tuotannon tapahtuvaksi EU:n sisällä ja minimoimalla kuljetuksen pituutta voimme tukea kestävämpää logistiikkaa. Yhtä lailla valitsemalla kierrätettäviä, kestävästi valmistettuja pakkauksia voimme tukea elektroniikan kestävyyttä ja pienentää operaatioista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. 

 

Designia, joka on turvallista ja kestävää käytössä

 

Lähtökohta turvallisille ja kestäville sähkölaitteille on turvallisuustestattujen ja taattujen materiaalien käyttäminen. Käytämme PC/ABS muovia jatkojohdon rungossa. PC eli polykarbonaatti on kestomuovi, jolla on erinomainen iskunkestävyys, hyvä lämmönsietokyky ja erinomainen mekaaninen lujuus -50-120 ° C lämpötilassa. ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) on jäykkä, iskunkestävä muovi, jonka kanssa on helppo työskennellä ja joka säilyttää muotonsa hyvin. Se on styreenimuovia, jolla on suuri kemiallinen kestävyys ja iskunkestävyys. Kaikki käyttämämme muovit on luokiteltu turvallisiksi ja hyväksytty myytäväksi EU: ssa.

Käytännössä PC/ABS pinta on erittäin naarmun- ja iskunkestävä ja se antaa valmiille laitteelle hyvän suojan kaikenlaisilta kolhuilta sekä kestävyyttä, mutta tekee siitä samalla kevyen. Sillä saavuttaa erinomaisen pinnan, ja se ruiskupuristetaan pitkäikäiseksi ja korkealaatuiseksi tuotteeksi. Niillä on myös suurin liekinkestävyys IEC-testin mukaan, mikä tarkoittaa, että jos laite syttyy palamaan, palamisen on loputtava 10 sekunnin kuluessa, jolloin se on käytännössä palonkestävä. Nämä kaikki ovat olennaisia piirteitä loppukäyttäjälle kotona esillä pidettävässä tuotteessa. Energiatehokkaiden laitteiden valmistus on se mihin pyrimme, ja vielä tarkemmin, laitteiden, jotka tekevät energiatehokkuudesta ja hiilijalanjäljen pienentämisestä helppoa ja vaivatonta. Olemme tekemässä muutosta, jollaista ei ole aiemmin tehty yhtä yksinkertaisella tavalla.   

Muoveilla on perinteisesti huono maine, mutta sähkölaitteissa niiden dielektrinen lujuus, korkea eristys ja lämmön-, veden- ja kulutuksenkesto ovat ominaisuuksia, jotka tekevät niistä ihanteellisia turvallisille ja tehokkaille sähkökomponenteille. Merkitystä on ennen kaikkea sillä, millaista muovia käytetään, miten sitä käsitellään tuotantovaiheessa ja miten se kierrätetään. Meistä olisi ihanaa nähdä uusia vastuullisia vaihtoehtoja saatavilla esimerkiksi kaapeleiden materiaaleissa.  

 

Vastuu kierrätyksestä

 

Yksi ongelmakohta toiminnan vastuullisuudessa on elektroniikan kierrättäminen oikeaoppisesti. Siksi haluamme aina muistuttaa asiakkaitamme kierrättämään elektroniset laitteensa SER-standardien mukaan ja sitä kautta panostamaan vastuulliseen tuotantoon ja kulutukseen. 

Oikein kierrätettyjä materiaaleja voidaan uusiokäyttää tai tarpeen vaatiessa hävittää ilman ympäristölle koituvaa haittaa. Haluamme tehdä kierrätyksestä niin helppoa kuin mahdollista ja kehitämme keinoja myös auttaaksemme sinua siinä. Pyydämme kaikkia olemaan vastuullisia ja hankkiutumaan eroon vanhasta elektroniikasta kuten kuuluu. Voit lukea lisää vastuullisesta kierrätyksestä täältä

Vaikka kestävyysajattelua olisi huomattavasti helpompaa toteuttaa monissa muissa muotoilutuotteissa, oma kiinnostuksemme teknologiaan, älylaitteisiin ja niiden hallintaan sai meidät kääntymään nimenomaan elektroniikan muotoilun pariin. Kiehtovinta siinä onkin idean yksinkertaisuus, koska jatkojohtoja ei ole perinteisesti nähty muotoilutuotteina. Samanaikaisesti se on kuitenkin ollut nimenomaan mahdollisuus vaikuttaa juuri siellä, missä merkittävää vaikutusta voidaan saada aikaan. Voimme tavoittaa ihmisiä, jotka eivät tähän asti ole kokeneet isomman mittakaavan vastuullisuuskeskustelua omakseen tai löytäneet toimivia keinoja ottaa kestäviä ratkaisuja osaksi omaa päivittäistä elämäänsä.