The importance of sustainable development goals and a hand holding the world

Kootessaan Kestävän kehityksen tavoitteita, Yhdistyneet kansakunnat ei kohdistanut niitä vain julkisille kokonaisuuksille kuten hallituksille tai suurille yrityksille, vaan myös tavallisille ihmisille. 17 tavoitetta ja 169 välitavoitetta osoittavat osia ja toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä todellisen arvon luomisen jatkamiseksi ja yhteiskuntiemme jatkamiseksi resursseilla, jotka on kohdennettu oikein ja ympäristöä vahingoittamatta.

 

Aluksi yksittäiset tavoitteet vaikuttavat liian suurilta ja kaukaisilta pienten yritysten tai yksilöiden saavutettavaksi. Ne ovat paikallishallinnon tehtävä, eikö niin? Ne ovatkin kunnianhimoisia tavoitteita, joilla tähdätään köyhyyden lopettamiseen, planeetan suojelemiseen ja rauhan takaamiseen kaikille maapallon ihmisille vuoteen 2030 mennessä. Ei ole olemassa mitään merkittävää muutosta mitä me yksilöinä voisimme saada aikaan. Eihän? 

 

Väärin. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja SDG tavoitteisiin panostaminen on jotain mitä voimme kaikki tehdä jo pienillä päivittäisillä valinnoilla. Vaikka kaikki tavoitteet kuulostaisivat etäisiltä, voimme keskittyä jokaisen tavoitteen keskeiseen teemaan ja miettiä mitä juuri minulla on yksilönä annettavana. Mitä voisin antaa enemmän? Kuinka voin vaikuttaa työni ja yhteyksieni kautta?

 

Tunnistamme kaikki tapoja, joilla julkinen sektori tai yritysjätit voivat osallistua, mutta mitä on jäljellä meille muille? Miten voimme todella vaikuttaa johonkin niin merkittävään?

 

 

Se alkoi ideasta

 

Meillä oli idea. Teimme siitä ideasta totta, ja keksimme uusia ideoita matkan varrella. Aloitimme kahden henkilön voimin ideasta, jonka voisimme tehdä todeksi lähitulevaisuudessa. Aloitimme ideasta sinulle, minulle, kaltaisillemme ihmisille. Sellaisille, jotka elävät elämäänsä kuullen jatkuvasti huolestuttavia uutisia ympäristöongelmista, ilmastonmuutoksesta, elintason kestämättömyydestä ja vaatimuksesta ryhdistäytyä. On olemassa ratkaisuja, joiden avulla jokaisen on jo mahdollista pienentää omaa hiilijalanjälkeään, mutta merkittävien elintapamuutosten vuoksi muutos jää tekemättä. Silmät suljetaan mahdollisuuksilta, koska asioiden kieltäminen vaikuttaa helpommalta ratkaisulta kuin vastuunkanto. 

Vastakkainasettelu vaatimusten ja käytännön toimien välillä kuumentaa tunteita ja kärjistää keskustelua ilmastonmuutoksen ympärillä. Vaikka kyseessä on yhteinen keskustelu, koska se vaikuttaa meihin kaikkiin. Sillä ei lopulta ole väliä mitä kukin meistä haluaa, sillä tällä planeetalla on myös tarpeensa. Ympäristömme ei ole itsessään uusiutuva ja loputtomasti antava, vaan kuluva elementti ja luonnonvara, jonka varaan tämä koko elämäntapa on rakennettu. Aina pienten hyönteisten mahdollisuuksista selviytyä ruuantuotantoon ja elinkeinoihin. Miten se voisi olla koskematta meitä kaikkia?

 


Pisara kerrallaan

 

Yrityksemme työllistää hetkellä kolme henkilöä. Kolme intohimoista henkilöä, jotka rakastavat työtään ja haluavat aidosti luoda paremman maailman. Mutta, me emme aloittaneet suinkaan keksimällä ratkaisuja parantaaksemme koko maailman. Toki se on se suuri tavoite taustalla, mutta meidän työmme alkoi ruohonjuuritasolta. Kokonaisuutena sen tarkoitus on tukea kestävää kehitystä, mutta emme lähteneet liikkeelle keksimällä miten poistaa köyhyys kertaheitolla. Meidän tarkoituksenamme on kehittää ratkaisuja tavallisille ihmisille ja inspiroida kaikkia elämään vastuullisemmin, koska se voi olla myös elinkokemusta parantava tekijä. Jotain mikä antaa pikemmin kuin ottaa samalla, kun se vähentää stressiä ja kulutusta ympäristössä. Vastuullisuuden pitäisi saada olomme hyväksi, ei riistetyksi. Sillä on voima rauhoittaa ja vakuuttaa, että asiat kääntyvät parempaan päin ja me teemme osamme sen toteutumisessa. 

Koska lopulta vain sillä on väliä. Voimme oppia menneestä ja parantaa tulevaisuudessa. Niin hyvin kuin mahdollista. Vastuullisuudessa on kyse yhteistyöstä, minkä vuoksi lopulta ei ole väliä minkä kokoisia keinoja on käytössä SDG tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä enemmän teemme yksilöinä, sitä enemmän se kasvattaa kokonaisuutta. Se on yksi rakennuspalikka siinä missä muutkin, vaikka niiden koko voi vaihdella suuresti. 

Ajattele asiaa näin: jokainen vesipisara on osa kokonaisuutta, oma tarinansa, joka ottaa osaa isomman lätäkön rakentamiseen. 

 

Yrityksen todellisuus

 

Toki rehellisyyden nimessä tuet ja rahoitukset tuppaavat menemään vastuullisuustekoja tekeville yrityksille. Se tarkoittaa, että yhä enemmän startuppeja perustetaan ihmisten elämän parantamisen ympärille. Ollakseen toimiva, yritys tarvitsee pääomaa. Vastuullisuuden korostaminen päätöksissä ja varojen jakaminen kestävän kehityksen yrityksille on kuitenkin askel lähemmäs parempaa tulevaisuutta, sillä se rohkaisee uusia yrittäjiä keksimään ratkaisuja parempaan huomiseen. Haluamme luoda asioita, jotka toimivat, eikö niin? Miksi muuten perustaa yritystä ollenkaan?

Vastuullisuus on keskeistä tämän hetken innovaatioissa. Se on myös iso osa yhteistyötä suurten yritysten ja uusien tulijoiden kesken. Voisi ajatella, että se tekisi yrittämisen pienille firmoille liian haastavaksi, mutta päinvastoin. Me uudet voimme aloittaa puhtaalta pöydältä. Tehdä kaikki ratkaisut kestävän kehityksen mukaisesti. Suurilla yrityksillä tilanne on toinen. Ne ovat rakentaneet liiketoimintansa eri tekijöiden varaan ja ovat vasta nyt viemässä toimintaansa vastuullisempaan suuntaan, mikä luonnollisesti ottaa aikansa. 

Me startupit voimme kenties vaikuttaa vain pienessä mittakaavassa. Mutta me aloitamme modernin innovaation edelläkävijöinä, ja se mitä me teemme on suoraan kestävän kehityksen sydämessä. 

 

Yhteisten tavoitteiden puolesta

 

Olemme kolme ihmistä työskentelemässä vastuullisuuden eteen. Voimme jo nyt saavuttaa enemmän kuin mitä voisimme yksin. Jaamme ideoita, kokemuksia ja taitoa saadaksemme asioita tapahtumaan. Kaikki eivät voi ottaa osaa suuriin globaaleihin tekoihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei mitään pitäisi tehdä. Jokaisella ihmisellä, yrityksellä, organisaatiolla ja yrittäjällä on oma väylänsä, jolla vaikuttaa kokonaisuuteen. Joillekin ihmisille se voi tarkoittaa lihansyönnin vähentämistä ja toisille julkisen liikenteen suosimista. Ja sitten sinä, minä ja kaltaisimme ihmiset voivat nauttia innovatiivisista teknologiaratkaisuista, jotka tekevät sen helpoksi ja yksinkertaiseksi. Automaattiseksi. Hyvännäköiseksi. 

Luomme uusia kontakteja ja etsimme ratkaisuja, jotka tukisivat oman työmme lisäksi koko alaa. Mutta olemme varsin tyytyväisiä aloittaessamme sinusta, ensimmäisestä vesipisarasta. Unelmamme on tarjota ratkaisuja, joita aidosti tarvitaan, mutta joita ei ole vielä löydetty. Rakentaa niistä pitkäkestoisia ja sukupolvelta toiselle kestäviä. Auttaa hyödyntämään nykyaikaista teknologiaa tavalla, joka ei kuluta turhaan ympäristöä. 

Nyt mieti mikä vaikutus sillä olisi maailmanlaajuisesti. Vastuullisella elektroniikalla, joka auttaa vähentämään kulutusta. Se alkaisi auttaa mitä suurimmassa mittakaavassa, eikö vain?