Graph pointing upwards with caption

Teollisuuden materiaalipula, kuljetuksen pullonkaulat ja hintapiikit lähestyvät lähihistorian korkeimpia tasoja. Lisäksi Kiinassa meneillään oleva energiakriisi on pakottanut tehtaat lukuisissa provinsseissa rajoittamaan toimintaansa. Kivihiilen puute, tiukentuvat päästöstandardit ja valmistajien ja teollisuuden voimakas kysyntä ovat nostaneet kivihiilen hinnat ennätyskorkealle ja aiheuttaneet laajan käytön rajoituksia, jotka ovat alkaneet helisyttää globaaleja markkinoita ja uhkaavat saatavuutta jo joulumyynneissä. 

Pienyrityksenä, joka on parhaillaan tuomassa markkinoille ensimmäistä tuotekokoelmaansa, jouduimme välittömästi vastakkain tuotantohaasteiden, viivästysten, hinnannousujen ja ei-oon kanssa. Miten viimeisen vuoden aikana kärjistynyt raaka-ainepula ja tuotannon energiakriisi vaikuttavat uuden yrityksen toimintaan?
 

Kriisin taustat ovat monisyiset

Tuotanto-ongelmien taustalla on monialaisia syitä, joista efektin alkuna voidaan pitää globaalisti vaikuttanutta koronapandemiaa. Koronan iskiessä Eurooppaan ja muualle länteen, Kiinassa elettiin jo täyttä kriisiaikaa ja samalla tehtaita suljettiin tiukkojen rajoitustoimien myötä. Tehtaiden ollessa suljettuna raaka-aineiden saatavilla oleva määrä väheni merkittävästi, ja samalla huoli niiden riittämättömyydestä pidemmällä ajalla alkoi heräillä. Maailmanlaajuisen etätyöskentelyn ja sosiaalisen eristäytymisen aikana teknologian ja kulutustavaran menekki alkoi yleisesti kasvaa, ja monet yritykset tilasivat varastonsa täyteen välttyäkseen tavaran loppumiselta kasvaneen kysynnän myötä. 

Kun tehtaat pääsivät jälleen aloittamaan toimintansa, olivat niiden tilausmäärät tapissa. Tehtaiden pyöriessä kellon ympäri toimitusmäärät saavuttaakseen, ne myös kuluttivat ennätysmäärän energiaa. Lisääntynyt energiantarve myös kasvatti kivihiilentuotantoa ja samanaikaisesti taustalla vaikuttanut tavoite päästöjen vähentämisestä osana Kiinan ilmastopolitiikkaa sai energiankulutuksen vuosikiintiöt täyttymään hetkessä. Kysyntäpiikki vaikeutti kivihiilen saatavuutta, mikä puolestaan on nostanut rajusti sen hintaa. Hiilituotannosta riippuvaiset taloudet ovat erityisen alttiita fossiilisten energialähteiden hinta- ja saatavuusvaihtelulle, minkä vuoksi muun muassa Intia kamppailee vastaavien ongelmien kanssa.

Koronapandemian ja raaka-ainepulan vaikutukset ulottuvat luonnollisesti myös meihin.   

Sähkökatkojen myötä sähköverkot asettavat tällä hetkellä etusijalle toimitukset asukkaille ja sähköyhtiöille ja samalla säätelevät teollisuusyritysten sähkönkäyttöä tehtaissa. Säännöstely on erityisen tiukkaa, sillä tehtaan koosta ja kulutuksesta riippuen sähkö on katkaistu 4-5 päiväksi viikossa jättäen tehtaille toiminta-aikaa vain muutamalle päivälle. Omat toimittajamme saavat tällä hetkellä pitää tehtaat toiminnassa kolmena päivänä viikossa, mikä käytännössä tarkoittaa, että tuotelanseeraus siirtyy ensi vuoden puolelle.  

Tehtaiden toiminnan säännöstely kasvattaa jo paisuneiden jonojen pituutta ja rajaa materiaalien saatavuutta kuukausien tai jopa useamman vuoden päähän. Koska valtaosa maailmassa käytössä olevista materiaaleista tulee Kiinasta, on materiaalipulalla ja samanaikaisilla rajoitustoimilla tuotannossa merkittäviä vaikutuksia globaaliin teollisuuteen. Kiinan energiakriisi ei rajoitu vain Aasiaan, ja se voi näkyä myös muun muassa kotimaan myynneissä jo heti joulun alla. 

 

Tuotannon käynnistyminen aikataulussa

Teknologia-alan komponentti- ja raaka-ainepula on pakottanut päivittämään alkuperäisiä suunnitelmia. Sen vuoksi päätimme aloittaa yksinkertaisemmin tuomalla markkinoille perusmallin sähkölaitteesta, johon voimme jatkossa kehitettyä teknologiaa myöhemmin soveltaa. Se on osoittautunut ratkaisuna oikeaksi. Sen sijaan, että olisimme joutuneet odottamaan tuotannon käynnistymistä, pääsimme aloittamaan yksinkertaisella versiolla samasta tuotteesta ja saamaan sen markkinoille nopeammin. Samalla saamme tärkeää kokemusta tuotelanseerauksesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista ja pystymme seuraavassa vaiheessa tehostamaan prosessia entisestään.

Tuotelanseeraus ja nuoren yrityksen ensivaiheet markkinoille tultaessa ovat kysymysten värittämiä. Olemme tukeutuneet päätöksissä kokeneisiin tukijoihin ja neuvonantajiin, joita meille on tuotekehitysvaiheessa siunaantunut, mutta itse olemme tuotantovaiheessa ensimmäistä kertaa. Nimenomaan kokeneiden taustajoukkojen ja oman ennakointimme ansiosta olemme saaneet tuotantomme käyntiin. Vaikka viivästymistä alkuperäisestä syksyyn sijoittuvasta julkaisuaikataulusta tulee, viive on onneksi vähäisempi kuin mitä olisi näissä olosuhteissa voinut olla.

 

Käytännön järjestelyt uusiksi

Monin paikoin komponenttien ja materiaalien hinnat ovat korkeammalla kuin vielä vuosi sitten. Meitä on varoiteltu materiaalien riittämättömyydestä ja kehotettu pitämään ensimmäinen tilauserä mahdollisimman pienenä, jotta tilatut osat voitaisiin tosiaan toimittaa halutun ajan puitteissa. Hidaste vaikuttaa toimintaamme myös markkinoinnin ja jälleenmyyntikanavien osalta. Alkuperäinen ajatus jälleenmyyntiverkoston rakentamisesta joutuu odottamaan, ja aloitamme myynnit pääasiassa oman verkkokauppamme kautta. Rajatun ensierän vuoksi järjestely kuitenkin toimii kohdallamme varsin hyvin, ja jälleenmyyntiverkostoa on tarkoitus kasvattaa ensi vuoden puolella tuotantomäärän kasvaessa.  

Olemme varautuneet viivästyksiin tilaamalla kaikki toimitukset suoraan toimistolle ja päättäneet koota ensimmäisen erän itse. Me olemme aina halunneet tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme ja suunnitella tuotteita, joiden takana voimme seistä sataprosenttisesti. Kokoamalla ensimmäisen erän itse pääsemme varmistamaan, että kaikki on juuri kuten pitääkin, ja samalla nopeuttamaan toimituksia. Se on meille huomattava etu, johon moni isompi kilpailija ei pysty vastaamaan.   

Tuotehinta rakentuu kokonaisuudesta, johon vaikuttavat kohdallamme myös suunnittelu- ja kehitystyö Suomessa sekä tuotteen valmistaminen EU:n sisällä. Ensimmäinen tuote-erä on kooltaan pienempi ja monella tapaa opettavainen aina tilausmääristä, aikatauluista ja lähetyksistä lähtien. Varastomäärien hallinta ja sopivassa suhteessa ennakointi sekä kysyntään vastaaminen voisivat osoittautua haastaviksi, mikäli toimitusajoissa olisi epäselvyyksiä. Olemme pitäneet aktiivisesti yhteyttä tavarantoimittajien kanssa ja täten pysyneet ajan tasalla aikatauluista.   

 

Tulevaisuudessa on lisähaasteita

Tilanteen kestosta ei osata vielä antaa pätevää arviota, koska taustalla vaikuttavat moninaiset syyt elävät edelleen eikä pandemia ole ohi. Joka tapauksessa vaikutukset tulevat ulottumaan nimenomaan seuraavalle parille vuodelle tuotannon viiveiden sekä materiaalien saatavuusongelmien vuoksi. Esimerkiksi elektroniikan ja lelujen hankinta voi osoittautua jatkossa ongelmalliseksi. 

Muita aloja, joihin kriisi vaikuttaa välittömästi, ovat metallit, kemikaalit ja sementti – jotka kaikki ovat energiaintensiivisiä. Markkinat ovat epätasapainossa ja ottavat aikansa toipuakseen, ennen kuin pyydetty määrä vastaa markkinahintaan toimitettua määrää. Kuluttajat kokevatkin suurimman vaikutuksen hintojen nousuna, kun korkeat energiahinnat siirtyvät valmistuskustannuksiin ja nostavat lopputuotteen hintaa. 

Hidasteet ja pidentyneet jonot materiaalien saatavuudessa hidastavat uusia innovaatioita ja yritysten pääsyä markkinoille. Erityisesti teknologia-ala, jossa tuotekehitystä tehdään kiivaalla aikataululla, kärsii yksinkertaisesti puuttuvista osista. Muun muassa Apple voi joutua siirtämään uuden älypuhelimensa lanseerausta. Kaikki taistelevat samoista puutteellisista resursseista, ja siinä pienempi toimija jää helposti pörssijättien jalkoihin. Pienyrityksenä meidän on kuitenkin mahdollista reagoida muutoksiin nopeasti, ylläpitää käytännönläheistä otetta tuotantoprosessin joka vaiheessa ja joustaa tilanteen mukana tarjotaksemme laadukasta palvelua myös haasteiden keskellä.

Me keskitimme huomiomme sähkölaitteeseen, joka oli mahdollista saada tässä hetkessä valmiiksi. Koska kyse on kuitenkin nykyisten ratkaisujen parantamisesta, tehokkuuden lisäämisestä ja yhä useammin myös vastuullisuusteoista, innovaation tielle tulevat esteet ovat merkittävä riski tulevalle kehitykselle ja ilmastonmuutoksen torjunnalle, johon myös me haluamme osaltamme panostaa. 


 

Olemme oikealla tiellä

Raaka-aine- ja energiapula on myös vahvistanut käsitystämme siitä, mitä olemme tekemässä ja miksi. Riippuvuus hiilestä voi osoittautua kohtalokkaaksi monilla aloilla sen lisäksi, että siihen liittyy merkittäviä ilmasto-ongelmia. Me haluamme rakentaa tuotantomme vastuulliselle pohjalle. Tehdä valintoja, jotka kestävät lähempää tarkastelua ja seuraavat kestävän kehityksen periaatteita. Puute on osoittanut todeksi teollisuuden riippuvuuden jatkuvasta saatavuudesta ja matalakustanteisen tuotannon ongelmista. Koko ala tarvitsee kipeästi kestäviä ratkaisuja voidakseen rakentaa tulevaisuuden vastuulliselle pohjalle. Vastata teknologian kasvavaan tarpeeseen ja samalla kehittää ratkaisuja tukemaan teknologian mahdollisuuksia tuleville sukupolville. Haluamme tukea lähituotantoa, kierrätystä sekä vastuullista materiaalien hankintaa ja löytää ratkaisuja, jotka tukevat meitä valitulla tiellä ja toivoaksemme herättävät kiinnostusta alalla laajemmin. Näemme vastuullisuuden osaksi myös riippumattomuutena, sillä kestävä toimintamalli takaa myös joustavuutta ja vaihtoehtoja tuotantoprosessin kaikkiin vaiheisiin.   

Samalla näemme oman tuotevalikoimamme vastaavan kysyntään. Se tarjoaa vastuullisesti tuotettua, kestävää ja pitkäikäistä käyttötavaraa, joka hakeutuu eroon kertakäyttökulttuurista ja jatkuvaa kulutusta korostavista tottumuksista. Mahdollisuudet tulevalle kehitystyölle ovat optimaaliset. Me teemme työtä, johon vankasti uskomme, ja etenemme suunnitelmassamme mahdollisuuksien ja tilanteen mukaisesti. Vallitsevien olosuhteiden myötä me opimme tulemaan toimeen haastavien aikojen keskellä ja rakennamme toimintamallimme sietämään epävarmuutta ja poikkeustilanteita. Se tulee seisomaan kestävällä pohjalla ja tarjoamaan ratkaisuja, joilla pelkän käytön sijaan voidaan säästää luontoa ja minimoida turhaa kulutusta sekä lisätä tietoisuutta omista kulutustottumuksista.